KÖPÜKLÜ SÖNDÜRME SİSTEMLERİ


 

 
Su ile söndürülmesi mümkün olmayan yanıcı-parlayıcı sıvılar, kimyasal özelliklerinden dolayı kolayca alevlenme özelliğine sahiptirler. Bu nedenle büyük yangın riskleri oluşturmaktadır. Bu riskleri, yanıcı sıvının özellikleri ve yangın durumundaki davranış şekline göre tasarımı yapılmış köpüklü söndürme sistemleri ile ortadan kaldırabiliriz. Köpük, su, deterjan ve havanın karışımı ile meydana gelen bir maddedir. Temel olarak yangın sırasında boşaltılan köpük-su karışımı yanıcı madde üzerinde bir örtü tabakası oluşturarak oksijenin ve ısının içeri girmesini önler ve ortamın sıcaklığını düşürerek yangını söndürme görevi görür. Ayrıca yangında soğutma etkisi yapar. Köpük konsantrasyonları köpüğün cinsine ve özelliğine, genleşme oranına, burn-back direncine, söndürme süresine göre seçilmektedir.
 
Köpüklü sprinkler sistemi uygulaması yapılırken altta yer alan adımlar izlenmelidir.
          1. Depolanan yanıcı parlayıcı sıvının sınıfının belirlenmesi
          2. Uygun sistem seçimi
          3. Tasarım yoğunluğu ve operasyon alanının belirlenmesi
          4. Sprinkler veya nozul için minimum basıncın belirlenmesi
          5. Oranlayıcı seçimi
          6. Uygulama süresinin belirlenmesi
          7. Köpük tipinin seçimi

 

 

YANICI PARLAYICI SIVI YANGINLARINDA KULLANILAN KÖPÜK TİPLERİ

 • Protein bazlı (RP) köpük sıvıları
 • Floroprotein (FP) köpük sıvıları
 • Film tabakası oluşturan (FFFP) Köpük Sıvıları
 • Akıcı film tabakası oluşturan (AFFF) Köpük Sıvıları
 • Alkole dirençli akıcı film tabakası oluşturan (AR-AFFF) Köpük Sıvıları
 • Sentetik deterjan köpük sıvıları (Mid, Hi-ex)

ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

 • Yakıt buharı ile oksijenin temasını keser
 • Yakıt yüzeyindeki buharlaşmayı engeller
 • Yakıt yüzeyi ve alevi birbirinden ayırır
 • Yakıt yüzeyini ve çevresindeki metal yüzeyleri soğutur

 

 

UYGULAMA ALANLARI

 • Hidrokarbon yangınları: ham petrol, gazolin, jet yakıtı, benzin, nafta
 • Polar Solventler: Alkoller, ketonlar, etherler, esterler
 • Yanıcı ve parlayıcı sıvıların depolama ve dolum tesisleri
 • Uçak Hangarları, helikopter hangarları
 • Yakıt yükleme boşaltma istasyonları
 • Petrol rafinerileri, boya imalathaneleri
 • Kimyasal madde üretim ve depolama tesisleri
 • Tersane, iskeleler, yat limanları